Ipng.hr 

Trening

 

IT - CCNA Exporation program

IT - CCNA Exploration program

CCNA (Cisco Certified Network Associate) program je program obrazovanja koji polaznicima daje znanja i vještine potrebne za dizajniranje, izgradnju i održavanje manjih i srednje velikih računalnih mreža. Osim teorijskih znanja, poseban naglasak je na praktičnoj primjeni stečenih znanja. Program obuhvaća 280 školskih sati (predavanja u učionici, laboratorijske vježbe, samostalno učenje kroz online materijale, online ispite, vježbe na simulatoru i pristup mrežnoj opremi putem NetLaba), organiziranih u 4 modula.

Tijekom svakog modula polaznici polažu više ispita kojima se vrednuje napredak, a na kraju svakog modula polažu završni ispit. Svi ispiti su na engleskom jeziku i polažu se na Ciscovoj web stranici. Po završetku predavanja i nakon položena sva četiri završna ispita, polaznici mogu pristupiti polaganju certifikacijskog, CCNA ispita. Polaznici koji ga uspješno polože dobivaju međunarodno priznati certifikat - Cisco Certified Network Associate.


Sadržaj:

Modul 1
- Osnove računalnih mreža (Network fundamentals) – 70 h
 • mrežna komunikacija, protokoli, topologije, standardi
 • OSI model i slojevi OSI modela
 • mrežno adresiranje, podmreže, VLSM
 • Ethernet, infrastrukturni mrežni uređaji
 • TCP/IP
 • mrežno kalibriranje
 • uvod u Cisco IOS

Modul 2
- Usmjerenički uređaji i usmjeravanje (Routing Protocols and Concepts) – 70 h
 • uvod u usmjeravanje paketa
 • statičko usmjeravanje
 • usmjernički algoritmi
 • dinamički usmjernički protokoli
 • RIPv1 i RIPv2
 • usmjerničke petlje
 • EIGRP
 • OSPF

Modul 3
- Preklopnici i bežične tehnologije (LAN switching and wireless) – 70 h
 • dizajn lokalnih mreža
 • konfiguracija preklopnika
 • podešavanje sigurnosti preklopnika
 • VLAN i VTP
 • STP i petlje na drugom sloju OSI modela
 • usmjeravanje između VLAN-ova
 • WLAN topologija i sigurnost
 • konfiguracija bežićnog preklopnika

Modul 4
- Pristup na WAN (Accessing the WAN) – 70 h
 • servisi u konvergiranoj WAN mreži
 • PPP
 • Frame Relay
 • sigurnost mreže na organizacijskom nivou
 • kontrola pristupa korištenjem ACL-a
 • širokopojasne usluge i VPN
 • PAT, NAT, DHCP i IPv6
 • otkrivanje i uklanjanje problema u mrežama organizacija
 • nadgledanje i dokumentiranje mreža