Ipng.hr 

Partneri

Partneri

Brodsko-posavska županija

Partneri : Brodsko-posavska županija

Brodsko-posavska županija smještena je u južnom dijelu slavonske nizine, na prostoru između planine Psunj, Požeškog i Diljskog gorja sa sjevera i rijeke Save s juga i obuhvaća prostor od ukupno 2.043 km2 što čini 3,61 % ukupnog teritorija Republike Hrvatske (56.542 km2). Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, Brodsko-posavska županija ima 176.765 stanovnika što je za 2.005 stanovnika ili 1,15 % manje u odnosu na 1991. godinu. Brodsko-posavska županija participira s 3,95 % u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske (4.381.352). Prosječna gustoća naseljenosti je 84,68 stanovnika na 1 km2.

Saznajte više na: www.bpz.hr

Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod

Partneri : Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod

Sastav korisnika usluga Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje vrlo je raznolik: od učenika osnovnih škola, preko srednjoškolaca, studenata, nezaposlenih, do zaposlenih odraslih osoba. Učenici osnovnih škola korisnici su profesionalnoga usmjeravanja (informiranje i savjetovanje) budući da su pred važnom profesionalnom odlukom – izborom škole i prvoga zanimanja. Zavod se u dijelu svojega posla bavi i stranim državljanima koji se zapošljavaju u Republici Hrvatskoj. I oni na ovim stranicama mogu pronaći informacije koje će im zacijelo koristiti.
Saznajte više na: www.hzz.hr

Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod

Partneri : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod

Vrata Hrvatske gospodarske komore otvorena su svim domaćim i stranim poslovnim ljudima. Svojim redovitim aktivnostima Komora im pruža mogućnost korištenja poslovnih informacija, usluga i kontakata.

Saznajte više na: www.hgk.hr

Obrtnička komora Brodsko – posavske županije

Partneri : Obrtnička komora Brodsko – posavske županije

Hrvatska obrtnička komora samostalna je stručna poslovna organizacija obrtnika osnovana radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtništva. Obrtnička komora Brodsko-posavske županije članica je Hrvatske obrtničke komore, koja u svom sastavu ima 20 područnih obrtničkih komora sa oko 100.000 obrtnika. U obrtničku komoru Brodsko-posavske županije učlanjena su dva udruženja obrtnika s područja Brodsko-posavske županije s 3.555 obrtnika.

Saznajte više na: www.okbp.hr

Grad Nova Gradiška

Partneri : Grad Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška smješten je na području zapadne Slavonije. U Gradu živi 15.800 stanovnika i centar je područja s oko 60.000 stanovnika. Gospodarske potencijale Grada Nove Gradiške, čine značajni ljudski i prirodni potencijali, te izvanredan geo-prometni položaj. Radna snaga je relativno obrazovana i kvalificirana. Nova Gradiška je smještena na raskrsnici važnih međunarodnih cestovnih (E70) i željezničkih pravaca, telekomunikacijskih sustava i naftovoda, koji povezuju zemlje Zapadne Europe sa zemljama Jugoistočne Europe i Bliskog istoka, što čini osnovu za razvoj Grada kao prometnog, logističkog i distributivnog centra. Značajne šumske i poljoprivredne površine, očuvani prirodni okoliš s relativno niskim stupnjem onečišćenja, čine osnovu za razvoj turizma, ekološke poljoprivrede i šumarstva, te drvo-prerađivačke i prehrambeno-prerađivačke industrije bazirane na visoko kvalitetnoj domaćoj sirovini i dugogodišnjoj tradiciji.

Saznajte više na: www.novagradiska.hr

Elektrotehnička škola Nova Gradiška

Partneri : Elektrotehnička škola Nova Gradiška

Elektrotehnička škola je javna ustanova koja obuhvaća obrazovanje i odgoj učenika. Svrha i cilj obrazovanja u području elektrotehnike je pored zajedničkih ciljeva srednjeg obrazovanja i osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju u pojedinim područjima elektrotehnike. Cilj je stjecanje dobrog općeg obrazovanja, koje će pojedincima omogućiti nastavak školovanja na višim i visokim školama u područjima tehničkih znanosti, prije svega u elektrotehnici. Osim navedenih ciljeva svrha školovanja u ovoj Školi je i razvijanje kod učenika intelektualnih sposobnosti, afirmiranje racionalnog stava prema nastavnim predmetima, te osposobljavanje učenika za samostalno učenje. Stoga se učenici ove Škole moraju zalagati za usvajanje opće ljudskih moralnih vrijednosti, čuvanje osobnog dostojanstva, dostojanstva Škole i svoje domovine.

Saznajte više na: ETŠ Nova Gradiška

Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška

Partneri : Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA
Nova Gradiška
Gajeva bb, 35 400 Nova Gradiška
Brodsko-posavska županija
Tel: 035/361-459

Saznajte više na: www.iosng.hr/

Pretraživanje

Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :