Ipng.hr 

O projektu

O projektu

Općenito o projektu

IPA: Operativni program za razvoj ljudskih potencijala 2007 – 2009, Mladi na tržištu rada

Naziv projekta:
Integrirani sistem za zapošljavanje mladih u Brodsko-posavskoj županiji

Ukupni troškovi projekta: 166.650,68 €
Tražena sredstva: 118.650,68 €
Podnositelj zahtjeva: INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d.o.o. za razvoj i ulaganje
Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU


Partneri u projektu:
 1. Brodsko-posavska županija
 2. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područna služba Slavonski Brod
 3. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Slavonski Brod
 4. Grad Nova Gradiška
 5. Obrtnička komora Brodsko – posavske županije
 6. Elektrotehnička škola Nova Gradiška
 7. Industrijsko – obrtnička škola Nova Gradiška

Ciljane skupine

Dugoročno nezaposlene mlade osobe, te nezaposlene mlade osobe bez radnog iskustva i/ili niske razine vještina.

Krajnji korisnici: INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA d.o.o. za razvoj i ulaganje, Grad Nova Gradiška i Brodsko-posavska županija

Cilj projekta

Opći cilj projekta jest smanjenje nezaposlenosti mladih u Brodsko-posavskoj županiji.

Specifični cilj projekta je planiranje i implementacija integriranog sustava razvoja mladih, kao i aktivne mjere zapošljavanja ovisno o potrebama tržišta i trendova sukladno regionalnim potrebama i zahtjevima.

Glavne aktivnosti

 1. Razvoj lokalnog tržišta rada mladih - razvoj partnerstva i poslovne suradnje unutar poslovnog sektora (Hrvatska gospodarska komora, Obrtnička komora, tvrtke i obrti), institucija za zapošljavanje (HZZ), obrazovnih institucija (Elektrotehnička škola Nova Gradiška, Industrijska škola Nova Gradiška) te lokalnih i regionalnih vlasti (Grad Nova Gradiška, Brodsko – posavska županija).
 2. Usluga treninga – priprema nastavnog plana i programa, ocjenjivanje i certifikacija. Program obuke prati 90 polaznika i uspješno ga završava (CNC obrada metala – 120 sati – 32 polaznika; CNC programiranje – 120 sati – 10 polaznika; Obuka u mjernim tehnikama – 120 sati – 10 polaznika; IT – Web dizajn – 120 sati – 12 polaznika, IT - Sistemski i mrežni administrator - 240 sati - 12 polaznika, Poduzetništvo - 50 sati - 14 polaznika), ocjenjivanje i certifikacija.
 3. Kreiranje i razvoj tzv. Poslovnog kluba, realizacija posebnih radionica i smjernice za pronalaženje posla tijekom 12-tjednog programa. Cilj tog kluba je jačanje samopouzdanja, pomaže nezaposlenima u planiranju karijere, pronalaženju posla i/ili početku nove karijere.
 4. Promocija projektnih aktivnosti – na razne načine projekt će biti predstavljen zajednici i potencijalnim klijentima
 5. Upravljanje projektnim aktivnostima – provedba projekta zahtijeva profesionalno upravljanje projektom s razvijenom metodologijom i osiguranim mehanizmima za osiguranje kvalitete.

Rezultati aktivnosti

 1. Razvijeno lokalno tržište rada mladih
 2. Uspostavljen trening – 90 polaznika bit će obučeno za rad na novim tehnologijama
 3. Kreiran i razvijen Poslovni klub – broj polaznika će se zaposliti (72) i/ili zadržati postojeći posao i poboljšati svoje izglede za zapošljavanjem (18).
 4. Poduzetništvo mladih je aktivno podržano

TRAJANJE AKTIVNOSTI: 12 mjeseci.

Pretraživanje

Ipng.hr :
Ipng.hr :
Ipng.hr :